Kwaliteit

Dennis – Danny, na 17…La2

Danny heeft met zijn laatste zet 17…La2 een speldenprikje uitgedeeld. Wit moet 18. Ta1 terug in de hoek spelen, want na

18. Tc1

verliest hij de kwaliteit:

18…Lxb2
19. Tc2, Lb3

en de toren op c2 staat gepend. Toch speelde Dennis, na lang nadenken, juist zo!

20. Db1, Lxc2
21. Dxb2

Natuurlijk heeft wit liever de zwartveldige loper terug voor de toren. Dat verzwakt de zwarte velden rond de zwarte koning.

21…La4

Dennis – Danny, na 21…La4

Wat heeft wit, behalve de zwakke zwarte velden op de koningsvleugel nog meer aan compensatie? De zwarte loper en het zwarte paard staan op het moment even buitenspel. Bovendien staan er twee pionnen in bij zwart. Maar, wit kan er maar 1 tegelijk nemen natuurlijk.

22. Lf4!?

Dennis was toen hij tot het kwaliteitsoffer besloot niet tevreden over de mogelijkheid 22. Lxh6, f6. Als de witte loper nu terugkomt op f4 staat zwart klaar voor e7-e5!. Toch interessant voor wit lijkt mij hier de alles of niets mogelijkheid 23. Pg5!? Dit dreigt een vervelend schaak op a2, en na 23…Pc5 kan wit deze dreiging hernieuwen met 24. Tb1. Tenslotte heeft wit nog de zet 22. Dxb7?!, wat een pion wint maar ook de eigen dame in gevaar brengt. De zet van Dennis houdt beide mogelijkheden nog even achter de hand, afhankelijk van waar de zwarte dame heen gaat. Doordat de loper veld b8 bestrijkt, wordt de mogelijkheid Dxb7 realistischer. Ik weet niet hoe diep Dennis heeft gerekend, want de variantenboom waaiert hier vrij breed uit, maar pas na het zien van 22. Lf4!? kreeg hij voldoende vertrouwen in het kwaliteitsoffer.

22…De6

In de analyse achteraf meenden wij dat 22…Df6!? een beter idee is, om de witte dame meteen tot een verklaring te dwingen. Wit gaat het best verder met 23. Dxb7 en hier keken we vooral naar 23…c5. Wit heeft geen directe winst, maar nog altijd positionele compensatie, want de zwarte stukken werken nog niet goed samen. De witte dame staat actief, en zwart moet oppassen dat hij alles gedekt houdt, zijn stukken, maar ook pion e7 bijvoorbeeld. Toch heeft ook de zet van Danny zijn pointe.

23. Lxh6, f6
24. Tb1

Wit zou graag 24. Pg5 spelen, maar zwart heeft dan nog 24…Db3.

24…b6?

Heeft zwart het witte idee niet zien aankomen? Zwart heeft verschillende andere idee-en om het aankomende witte geweld af te weren, bijvoorbeeld 24…Pc5, of 24…Pc7.

Dennis – Danny, na 24…b6?

25. Pg5!

Zwart krijgt problemen over de diagonaal a2-g8! Op 25…Db3 speelt wit het sterkst 26. Da1!, Dc2 27. Tb2!, gevolgd door een schaak op a2. Zwart speelde dus maar

25…De5
26. Da2! Td5

en, met zijn toren in de penning, verloor materiaal. Hoe het verder ging kan ik me niet meer precies herinneren. Helaas miste Dennis even verderop een eenvoudige winst, en in tijdnood ging de partij nog verloren!