Oproep: jeugdleider en jeugdtrainers gezocht

De afgelopen jaren hebben we als vereniging veel energie gestoken in het creëren van een bloeiende jeugdafdeling. Met succes: het ledenaantal van de jeugd is bijna verdubbeld en kinderen van uiteenlopende niveaus schaken met heel veel plezier op zowel de trainingsavonden als tijdens toernooien. Ook stromen jeugdleden door naar de senioren.

Natuurlijk willen we hier als club graag mee doorgaan. Voor komend seizoen zijn we daarom op zoek naar een nieuwe jeugdleider en twee nieuwe jeugdtrainers. Zoals eerder al aangekondigd stopt Jacqueline na vier jaar als bestuurslid, waardoor de functie van jeugdleider vacant komt. Lennart en Marrit (momenteel samen goed voor 4 van de 6 trainingsgroepen) gaan na de zomer studeren en op kamers en kunnen dus geen training meer geven.

Voor een goede overdracht en het voortbestaan van onze mooie en gezellige jeugdafdeling is het belangrijk dat er op korte termijn opvolgers gevonden worden. MSV maakt geen winst, we hebben geen betaald personeel, we doen het samen en met en voor elkaar. Daarom hopen we dat er vanuit de leden en ouders van jeugdleden mensen zich melden om lekker met de jeugd aan de slag te gaan. Uiteraard gaan we je helpen je met onze kennis en ervaring en blijven we ook na de zomer beschikbaar als vraagbaak en denktank.

Om training te kunnen geven, moet je uiteraard zelf kunnen schaken. We hebben trainingsgroepen op verschillende niveaus, dus schakers van elk niveau zijn geschikt om training te geven. Het belangrijkste is dat het je leuk lijkt om kinderen (6-15 jaar) te leren schaken. Mocht je geen training willen geven, maar wel beschikbaar zijn als wedstrijdleider voor de interne jeugdcompetitie, meld je dan vooral ook – dit ontlast de trainersbezetting.

De jeugdleider hoeft zelf niet te kunnen schaken. Dit is vooral een organisatorische en beleidsmatige functie. Je coödineert de trainingen, onderhoudt contacten met ouders, regelt toernooideelname en overlegt met de jeugdleider van de OSBO en ander bonden en toernooiorganisaties. Daarnaast praat je in het bestuur mee over de belangen van de jeugd en kun je nieuwe ideeën inbrengen en realiseren.

Zonder al te dramatisch te willen klinken (maar dat is het eigenlijk wel ;-)): zonder nieuwe mensen wordt het heel lastig zo niet ondoenlijk om de jeugdafdeling in stand te houden op de succesvolle manier die we nu hebben.

Lijkt het je leuk om je voor de jeugd in te zetten of wil je graag meer weten wat de functies in houden? Kom eens een kijkje nemen bij de jeugdtrainingen of vraag Jacqueline of Sibbele om meer informatie.

We hopen dat we op jullie kunnen rekenen!

Plaats reactie