Roel Donker nieuwe voorzitter van de MSV

“Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat goeds” waren de woorden van vice-voorzitter Sibbele Bonthuis tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de MSV, waar nog afscheid genomen werd van Alwin Pauptit, de vorig jaar teruggetreden voorzitter en waar de nieuwe voorzitter met acclamatie werd benoemd.

Hoogtepunten van de jaarvergadering:
– Er is flink geinvesteerd in materialen zoals computers en klokken
– Er komt geen contributieverhoging
– Er komt een zesde team dat extern gaat spelen: een jeugdteam
– Klaas Schilperoord, Bjintze Bakker, Willem Spijkers en Alexander van Setten werden in het zonnetje gezet, omdat ze 40 jaar lid zijn en Alexander is dat zelfs al 46 jaar!
– Er worden binnenkort teamfoto’s gemaakt
– Henk Twerda en Cor Panhuis vormen de nieuwe kascommissie
– Het bestuur neemt zeer spoedig een besluit over wel/niet incasso innen van de contributie
– Jeugd verhuist van Plataan naar Oasis
– Interne competitie met twee groepen dit seizoen
– Veel mooie woorden voor mensen die zich inspannen voor de club en BLITZ

Één reactie

.