Spelregelrubriek – deel 3: als de vlag valt………

Als de vlag valt………

Als de vlag van een speler valt, is de hoofdregel dat de tegenstander heeft gewonnen. Lekker simpel denk je op het eerste gezicht, maar er zijn natuurlijk de nodige uitzonderingen:

 1. Voorafgaande aan het vallen van de vlag:
  1. Is de matzet gedaan, deze beëindigt de partij onmiddellijk. ( Deze zet behoeft ook niet voltooid te zijn door het indrukken van de klok, zoals een normale zet voltooid behoort te zijn )
  2. Is de patzet gedaan. Gevolg: onmiddellijk remise ( zie verder a )
  3. Heeft een speler opgegeven, de tegenstander heeft dan onmiddellijk  gewonnen
  4. Zijn de spelers remise overeengekomen, de partij is dan onmiddellijk remise
  5. In de periode na de vlagval:
   1. De partij is remise als de tegenstander van de speler nooit mat kan zetten, door welke reeks reglementaire zetten dan ook. ( Zelfs bij het slechtst denkbare tegenspel )

Na het vallen van de vlag kan nooit meer remise aangeboden worden, de partij is immers al beëindigd door het vallen van de vlag. Alleen de juiste uitslag wordt vastgesteld.

Even naar de praktijk voor extra verduidelijking:

USA-kampioenschap 1993 – Long Beach California

Wit: Alexander Ivanov

Zwart: Alex Yermolinsky

Als wit Dh8 mat pas na het vallen van de vlag heeft gespeeld dan heeft hij verloren. De vlag is gevallen en er wordt gekeken of zwart kan winnen na welke reeks van zetten dan ook. Dat is mogelijk, je laat dan wit de slechtst denkbare zetten doen en dus niet Dh8.

Als de situatie op het bord  bijvoorbeeld anders was geweest zoals in onderstaand diagram en de witspeler de dame heeft aangeraakt en het paard op h8, voor het vallen van de vlag, dan wordt de uitslag remise, want:

–          De vlag is gevallen. Er wordt gekeken naar de reeks zetten die kan volgen in de partij om te zien of de tegenstander theoretisch kan winnen.

–          Dit kan echter niet, want de partij moet voortgezet worden met D X h8, want aanraken is zetten en dame en paard zijn alle twee reeds aangeraakt.

–          Remise dus.

Tot slot tips voor de spelers van MSV:

–          Bij OSBO-wedstrijden of wedstrijden in de interne competitie meldt je het vallen van de vlag van jouw tegenstander zodra je het ziet

–          De scheidsrechter moet dit zeggen zodra dit gebeurt

–          Zeg nooit iets bij de partij van andere spelers. Dit mag niet, is onsportief gedrag en kan zelfs bestraft worden

–          Bij KNSB-wedstrijden: als de vlag valt moet de speler in zijn eigen tijd de notatie eerst  bijwerken. Dit mag met het formulier van zijn tegenstander. Hebben beide spelers niet meer genoteerd in de laatste 5 minuten, dan zet de scheidsrechter de klok stil en controleert samen met de spelers de notatie. Als je geen 40 zetten hebt voltooid in de voorgeschreven tijd, dan heb je verloren.

Gebruikte bron: Een introductie in het schaakrecht – Pieter de Groot