MSV 3 heeft het bij ZSG 4 verbruid!

Zaterdagmiddag 11 november kreeg teamleider Arno het verzoek van de Zwolse teamleider om 2 partijen later te spelen en wel op 21 november. Hij wilde weten, wat ik daarvan dacht,
omdat ik als wedstrijdleider daarmee eventueel wel te maken zou krijgen. Ik heb vervolgens het OSBO-competitiereglement geraadpleegd, maar in art. 28 staat alleen iets over vooruitspelen. Zowel Arno en ik menen, dat ZSG 4 het probleem – namelijk het niet voltallig zijn van het team op 14 november – niet bij ons moet deponeren. Ik heb Arno dan ook gemaild, dat bij de MSV elke OSBO-speler weken van te voren het programma kent en daarmee rekening houdt, dat verplaatsing van 2 partijen naar 21 november ook wel eens zou kunnen betekenen, dat na plotselinge afmelding Arno invallers moet gaan zoeken, dat een aantal onzer in degradatiestrijd is verwikkeld en dat OSBO-partijen op de laatste speelavond van een periode daardoor niet wenselijk zijn. Ondanks deze heldere uiteenzetting vond de Zwolse teamleider het nodig om op het wedstrijdformulier een kanttekening te  plaatsen: hij verweet  MSV 3 onwil om partijen op 21 november te spelen.( Een verzoek om op een andere datum te spelen moet weken tevoren zijn gedaan en dus niet zomaar in een weekendje, omdat een paar Zwollenaren van een andere speeldatum zijn uitgegaan. Wat een interne communicatie !).
Ik denk, dat Huub Blom hiermee niets zal doen; per slot van rekening ging ZSG 4 wel met de uitslag akkoord!

Dan nog wat cijfermateriaal en vergelijking van ratingen:

 • Bord 1: Luit Oomkes (1731)         – Klijnstra (1664)     0 – 1
 • Bord 2: Jean Pauptit (1571)         – n.o.              1 – 0
 • Bord 3: Arno Braam (1582)         – v.d. Woude (1595)      1 – 0
 • Bord 4: Willem Dekker (1574)          – Graus (1684)      0 – 1
 • Bord 5: Anne Bert ten Kate (1511)    – Mellema (1456)       1 – 0
 • Bord 6: Henk Vosmeijer (1540)     – Rosebeek (1556)       0,5 – 0,5

MSV 3     (1585)                 –  ZSG 4 (1591)      3,5 – 2,5

Ze waren tenslotte nog met z’n vijven

Pesse, 15 november 2006        Jean

9 reacties
 1. Goede overwinning, alleen een grote smet dat bord 2 opengelaten is bij ZSG. Ik vraag me af, hoewel Meppel natuurlijk volledig in het gelijk staat wat betreft de regels, of jullie het werkelijk zo scherp hadden moeten spelen. Ook Meppel 2 heeft laatst ervoor gekozen om de tegenstander van dienst te zijn. Uit Jean’s stuk meen ik op te maken dat de reden voor het verzoek was dat sommigen niet de juiste speeldatum wisten. Dat is dan nogal dom, en inderdaad slechte interne comunicatie, maar ik denk dat het een groots teken van onze sportiviteit zou zijn geweest om dan nog te zeggen ‘ok, dat is niet handig van jullie, maar om jullie te helpen, gaan we toch even rondbellen wie er mogelijk op die datum of misschien een andere wil en kan spelen.’ Als het dan nog niet lukt, jammer, dan is het hun eigen schuld. Maar mocht het wel lukken dan helpt dat onze club in ieder geval qua goede naam. Bovendien zou ik zeggen dat we allemaal ook voor ons plezier schaken, dus ook van de tegenstander (hoewel we liever wel winnen natuurlijk). Als we zelf met een probleem zouden zitten, dan mag ik hopen dat andere clubs ook zo fatsoenlijk zijn om ons te helpen (zeker op dit niveau, niet denigrerend bedoeld ofzo, maar KNSB-competitie kan ik me nog indenken dat je dat absoluut niet wilt doen, hoewel het denk ik ook daar gebeurt, zelfs in de Meesterklasse).
  Ik weet niet zeker of Jean’s argumentatie opgaat: als iemand een week later de teamwedstrijd speelt, dan speelt hij de oorspronkelijke wedstrijddag gewoon intern. Op die manier krijg je gewoon punten voor je degradatiestrijd. De week erop speel je dan maar extern voor je interne punten. Als het argument dan is dat je niet kunt kijken hoe anderen het ervan af brengen, dan is dat onzin omdat je een thuiswedstrijd speelt. En intern zul je ook gewoon je eigen partij remise moeten maken of winnen. Het tweede argument, dat MSV misschien invallers had moeten zoeken erna, zal zeker niet opgaan. Welk team zou ons niet tegemoet komen als wij hen eerst zo sportivief tegemoet waren gekomen? Bovendien is dit met zekerheid te zeggen door eerst alle mensen van het team op te bellen met de vraag of iemand later wil/kan spelen.
  De kanttekening hierbij is natuurlijk wel dat dit niet 3 dagen voor de wedstrijd bekend kanworden. De teamleider van ZSG had al minstens een week van tevoren aan zijn teamgenoten mee moeten delen dat de week erop een externe wedstrijd plaats zou vinden.

  Moge er een gezonde discussie volgen en dit niet de enige reactie blijven.

 2. Ik sluit mij -als niet speler van ZSG4- aan bij de woorden van Roel.
  Allereerst een felicitatie met de overwinning van Meppel 3. De titel van het eerst geschrevene lijkt mij door de schrijver te zwaar aangezet. We schaken allen met plezier, en dat geldt zowel voor de thuisspelende club als voor de gasten. En in dat kader mogen we er van uit gaan dat beide teams alle borden zullen proberen op te vullen. Ik kan u verzekeren dat de teamleider van het vierde alles in het werk heeft gesteld om een vervanger voor de verhinderde tweede bordspeler te vinden. Een vervelende bijkomstigheid was dat ons vijfde team dezelfde dag moest spelen, en dat onze jeugdspelers moeten afzien van deelname op een van de doorweekse dagen. Dat maakte de taak voor de teamleider erg lastig.
  Het is jammer dat de teamleider van Meppel geen medewerking verleende aan het verplaatsen van twee partijen. Als teamleider van het derde heb ik meermalen soortgelijke situaties meegemaakt (en dat is erg vervelend voor een teamleider), maar ik heb altijd overeenstemming met de tegenpartij kunnen bereiken (zonder het reglement te raadplegen) over de wedstrijd, soms in een vroeg stadium, soms in een (te) laat stadium.
  Jammer, vervelend, en onnodig dat dit zo heeft moeten lopen. Ik mag er desondanks van uitgaan dat in de derde ronde Osbo mijn team, ZSG 3, met veel schaakplezier en -strijd in Meppel tegen de reserves (Meppel 2) aan mag treden. Tot 12 december dan maar. Ja, toch?!

 3. Ik denk dat zowel Roel als Harry de kwestie een beetje omdraaien. ZSG4 heeft een verzoek gedaan, waarvan ze in alle redelijkheid niet kon verwachten dat Meppel 3 dit zonder meer zou accepteren. Dat is dus ook niet gebeurd.
  Om dan te zeggen of tenminste te suggereren dat Meppel 3 kennelijk onsportief gehandeld zou hebben, vind ik de wereld op zijn kop.

  Als speler van Meppel 1 kan ik zeggen dat het ook bij ons wel is voorgekomen dat het team niet compleet was. Wat we toen gedaan hebben? We speelden toen maar met 7 man. Want waarom zouden we een ander team opzadelen met ons probleem? Tuurlijk, we spelen voor het plezier (en eerlijk is eerlijk, ook een beetje voor de knikkers). Maar wat voor mij nog veel belangrijker is, en ik denk dat velen dat aspect ernstig onderschatten: we spelen als een TEAM. En voor mij is een team geen 6 of 8 individualisten, maar een samenwerking met en voor elkaar. En een team speelt dan ook altijd samen, dus op dezelfde dag en op dezelfde locatie. Om die reden ben ik dan ook persoonlijk in en uit principe tegen het verplaatsen van een enkele wedstrijd. Ongeacht het niveau.

  Alleen in het geval van ernstige overmacht als ziekte of ongeluk zou het inderdaad netjes zijn om een wedstrijd te verplaatsen, maar zelfs dan nog is dat niet verplicht (zou ik zelf overigens wel doen, maar dat terzijde). Het vergissen in een datum is uiteraard geen overmacht, laat staan ernstige.

  Meppel 3 staat dus volledig in zijn recht, heeft niet onsportief gehandeld en daarom vind ik het een beetje flauw van ZSG 4 dat ze:
  – Meppel op zaterdagmiddag voor het blok zette
  – vervolgens niet vooraf melden dat ze maar met 5 man zouden komen
  – achteraf verongelijkt zijn dat het niet zo ging als ze wilde

 4. Daar zit inderdaad wat in. MAAR :P:
  Ik zeg niet dat Meppel onsportief gehandeld heeft, maar ik denk dat in dit geval best de tegenstander tegemoet had kunnen worden getreden. Ik vind toch dat er ook een verschil bestaat tussen het feit dat wij toen tegen De Toren niet met 8 man kwamen en het feit dat ZSG-ers verkeerde data hadden: bij ons ging de teamleider een dag van te voren nog op zoek naar een vervanger (en we hebben niets aangegeven tegen de Toren, omdat er geen zichtbare reden voor was), terwijl in dit geval het toch ruim een weekend van te voren gemeld is met een duidelijke reden (hoe dom ook). Hierbij moet opgemerkt worden dat normaal gesproken een weekend meer dan genoeg is om vervangers te zoeken, maar dit is ZSG dus niet (helemaal) gelukt. Daaruit blijkt hun nood, ze hebben het, vind ik, niet zonder reden gevraagd. Het is een verzoek waarvan wel in redelijkheid kan worden aangenomen dat het overwogen (!!) wordt, zeker omdat het zelfs ook in de Meesterklasse voorkomt.

  Jouw argument van het team-spel gaat in dit geval niet op: wij spelen thuis en dus zijn de andere teamspelers er de hele tijd bij en de week erna krijgen zij de extra steun van hun teamgenoten die dan interne competitie spelen. Ze zou misschien zelfs kunnen verwachten dat ze meer steun dan gewoonlijk krijgen.

  Wat mij stoort is dat meteen naar de regels gegrepen is. Voornamelijk het feit dat het ‘weken van te voren moet zijn aangegeven’. Waar als dat is, dit laat echter geen ruimte om ‘crisisberaad’ te voeren, mocht dit nodig zijn. De teamleider had, omdat ze een thuiswedstrijd speelden, kunnen vragen aan de teamgenoten of iemand misschien toch geen problemen had om later te spelen. Hierdoor was er geen team-gevoel verloren gegaan, door de thuiswedstrijd. Zoals ik al gezegd heb, vind ik de door Jean opgegeven redenen dat dit rondvragen niet gebeurd is zwak. Dit blijft een kwestie van gevoel tegen regels.

  Dus om mijn punt te herhalen: ja, Meppel stond in het gelijk, maar ze hebben op geen enkele manier ook maar gekeken of er een oplossing was die ook acceptabel was voor ZSG (tenminste, deze poging haal ik niet uit Jean’s verhaal.).

 5. Tuurlijk gaat mijn argument van het team op (ik heb nooit niet-valide argumenten).
  Want gelijktijdig bezig zijn met een teamwedstrijd is heel wat anders dan een teamwedstrijd spelen waarbij (toevallig) ook je medeteamleden “aanwezig” zijn. Dat is in mijn beleving echt niet hetzelfde.

  Je mag best kijken of er niet iets te regelen is, maar je kan dit niet verwachten van een team. Dat is hetzelfde als doorspelen terwijl je een stuk achter staat. Dat kan niemand je verbieden. Heel veel mensen vinden dit ook onsportief, want, het is toch duidelijk dat je dit gaat verliezen? Maar zo is het helemaal niet. Er worden genoeg fouten gemaakt (zo ben je dat stuk immers ook kwijtgeraakt), dus voldoende mogelijkheden voor je tegenstander om ook nog weer wat weg te geven. Je tegenstander mag er dus niet vanuit gaan dat jij gaat opgeven omdat je iets achter staat. En om dezelfde reden mag een team niet verwachten dat een ander team probeert iets te regelen. Daar is niks onsportiefs aan en heeft ook helemaal niets te maken met regels. En al helemaal niet iets om boos over te worden of om discussies over te voeren.

 6. Ik heb in mijn vorige betoog geschreven dat het “jammer, vervelend en onnodig is dat het zo heeft moeten verlopen”. Ik wil benadrukken dat de teamleider van ZSG 4 èn ik alles in het werk hebben gesteld, tot het laatste moment aan toe, om het lege bord opgevuld te krijgen. We konden helaas niet een speler uit het vijfde team ronselen, en ook geen invaller.
  Ik ben het met Roel volledig eens dat het niet vrolijk stemt als vrij snel naar het reglement gegrepen wordt, hoewel dit overigens ieders goed recht is.Ik vermoed dat onze teamleider wat meercoulantie had verwacht.
  Als dit ‘voorval’ door de vorige schrijver vergeleken wordt met een stuk achterstaan, dan hoop ik dat we in de week na Sinterklaas wat Meppeler cadeautjes mee terug naar Zwolle kunnen nemen. Tot de 12e.

 7. Wat een commotie!!

  Een aantal kanttekeningen:

  1 De Zwolse aantekening op het wedstrijdformulier (“MSV 3 had de onwil om niet twee partijen later te spelen”) was voor mij aanleiding om door een pakkende titel de aandacht te trekken van ons lezerspubliek. Ik heb niets willen suggereren en alleen maar de feiten weergegeven.

  2 Kennelijk wordt onze website ook door niet-MSV-ers bezocht en dat zegt toch wel wat!
  Maar wie is dan wel Zwolse Harry, zullen de MSV-ers zich afvragen, omdat hij zich niet verder heeft voorgesteld. Wel, Harry is Harry ten Klooster, voorzitter van ZSG en teamleider van ZSG 3.

  3 Roel vindt, dat ik teveel naar reglementen kijk en te weinig naar de situatie. Beste Roel: jouw “verwijt” is misplaatst. Ik heb nl. duidelijk aangegeven, dat in het OSBO-competitiereglement niets vermeld staat over het eventueel achteraf spelen van partijen. (Ik heb het dus niet over het later spelen van complete wedstrijden voor 6- dan wel 8-tallen). Hoe kun je dan stellen, dat ik me te strak aan reglementen houd?
  Overigens moet ik me als wedstrijdleider in-en externe competitie wel aan regels houden, omdat anders ongewenste precedenten ontstaan. De ene keer art. X wel gebruiken en een andere keer niet? De ene keer speler of team wel het zgn.voordeel gunnen en een ander keer niet? Dat kan niet de bedoeling zijn.
  Roel’s argument, dat het met het tweede team onlangs anders is gegaan, is niet juist. Het betrof een verzoek van een speler van Lelystad 1 om zijn partij vooruit te kunnen/mogen spelen en daarmee heb ik jn overleg met teamleider Roelof Jan uiteraard ingestemd.

  4 Ik ben het geheel eens met de eerste reactie ( zijn tweede reactie is niet relevant, althans niet voor mij) van Adelweyn (Alwin). Een eigen probleem, dat het gevolg kan zijn van interne miscommunicatie, een plotseling verhinderd zijn, te weinig spelers en/of teveel ingeschreven teams moet je niet bij een ander deponeren.

  5 Zowel Roel, Harry als Alwin, overzien een heel belangrijk aspect. Achteraf spelen is absoluut ongewenst en kan zelfs leiden tot competitievervalsing. Een voorbeeld:
  Stel, dat twee teams betrokken zijn bij promotie dan wel degradatie. Teamleider A vraagt plotseling: “Kunnen twee partijen (dus niet de gehele wedstrijd) later worden gespeeld?” Teamleider B gaat om A terwille te zijn daarmee akkoord. De voorlopige stand is bijvoorbeeld 2 – 2 of 3 – 3; en wat gebeurt er dan een week later? Ik kan me heel goed een teamleider (A of B) voorstellen, die uit de niet voor een OSBO-team opgegeven spelers of uit een lager team, dat die week geen OSBO-wedstrijd heeft, naarstig op zoek gaat naar twee sterke spelers om zo promotie te bewerkstelligen dan wel degradatie te ontlopen. Een extreem voorbeeld? Misschien, maar wel zo duidelijk om nooit in te stemmen met achteraf spelen van partijen. Doe je dat wel, dan creëer je een precedent (zie nogmaals kanttekening 3) en daaraan wens ik niet mee te werken. En dat heeft niets te maken met al dan niet sportief gedrag of het al dan niet kweken van good will.
  Ik zal alleen willen meewerken aan uitstel van een gehele wedstrijd (dus niet van partijen) als er duidelijk sprake is van een calamiteit: een griepepidemie, beestachtig slecht weer, een ernstig verkeersongeval. Nogmaals, vooruit spelen kan altijd, mits tijdig aangevraagd.

  6 Uiteraard is Harry met zijn ZSG 3-team van harte welkom op 12 december. De Sinterklaas- cadeautjes zijn natuurlijk vergeven, Zwarte Piet, gard en roe hebben weer rust, we hebben een leuke en rustige wedstrijdzaal voor MSV 2 en ZSG 3 en last but not least een uiterst charmante gastvrouw Ronita.


  Tenslotte meen ik, dat hiermee een eind moet komen aan een misschien toch wel nuttige discussie; ik zal niet meer reageren, omdat er m.i. geen verdere steekhoudende argumenten aangevoerd kunnen worden.

  Jean

 8. Als het klopt, wat Roelof ook al zei tegen mij persoonlijk, dat wedstrijden naspelen sowieso nooit mag, wijzig ik mijn standpunt tot “Meppel had geen enkele reden om dit verzoek aan te nemen. Het zou zelfs compleet tegen de regels zijn en neemt het het voorstel dan wel aan, dan is dat conpetitievervalsing.” Ik ging ervan uit dat dit wel mocht, slechte regelkennis dus, en dan vile het me tegen dat er niet even rondgevraagd was. Hoewel jouw precedent-argument (eigenlijk per definitie) niet goed is (hoe kun je dan immers ooit wat veranderen?), heb je, als mijn premisse dus niet correct is, volledig gelijk.

  De discussie zal vast en zeker nuttig zijn geweest, omdat in de toekomst ook nog wel voorvallen zullen plaatsvinden, waarbij de tegenstander om vooruitspelen vraagt en misschien ook wat laat dit aanvraagt. Niet voor elk voorval is immers een regeltje, kijk maar naar de langdurigheid van sommige rechtzaken.

.